fbpx ITL tunnustas 2013. aasta silmapaistvamaid IKT valdkonna inimesi ja ettevõtteid | Drupal

ITL tunnustas 2013. aasta silmapaistvamaid IKT valdkonna inimesi ja ettevõtteid

Täna tunnustas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) 2013. aasta silmapaistvamaid IKT valdkonnaga seotud inimesi ja ettevõtteid. Auhinnad jagati kategooriates Aasta Idee, Aasta Tegija, Aasta Tegu ja Aasta Läbimurdja.

Aasta Idee – Interdistsiplinaarsed, IKT –ga seotud õppekavad. IT õigus ja Integrated engeneering (Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool).

„Lisaks IKT sektori arengule on oluline kasvatada teiste tööstusharude IKT kasutamise võimekust,“ sõnas ITL juhatuse liige Tiit Paananen. „IKT oskused teistes valdkondades on oluline allikas, millega luua majandusse lisaväärtust. Mõlemad programmid toovad õppijatele uued oskused, et luua uut kvaliteeti,“ lisas ta.

Aasta Tegija – Jaak Vilo. Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi ümberkorraldamine ja kaasajastamine.

Tiit Paananen: „Jaak oma energia, visiooni ja haardega on eeskujuks sellest, kuidas hea juhtimise all saab visioonist strateegia ja strateegiast tegevus, millel ka mõõdetavad tulemused.“

Aasta Tegu – projekt „Netis sündinud“ kui väga mõjus ja innovaatiline lahendus internetiturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel.

Etendus „Netis sündinud“ on suurepärane näide sellest, kuidas läbi koostöö ja kaasamise saab tuua noorteni väga olulise sõnumi – kui seotud ja samas erinevad on virtuaal- ja reaalmaailma põimunud probleemid ning kui võrdselt palju on ohte ja võimalusi meie elu lahutamatuks osaks saanud internetikeskkonnas – visuaalselt ja noortele omases keeles,“ ütles Tiit Tammiste, ITL-i juhatuse liige. Ta lisas: „Lapsi internetist ära tuua ei ole võimalik ega vajagi. Tähtis on olla internetis targalt ning etendus „Netis sündinud“ sellest nii noortele, nende vanematele kui õpetajatele arusaadavas keeles räägibki.“

Auhind antakse projekti konsortsiumile Vaata Maailma SA, BCS Koolitus AS, VAT Teater.

Aasta läbimurdja - Trigoni Agri AS. IT tulemuslik integreerimine äriprotsesside toetamiseks.

„Trigon Agri AS on integreeritud toidutoorme tootja, mis asutati 2006. aastal 20 miljoni euro suuruse stardikapitaliga. Tänaseks on ettevõte kasvanud üheks suurimaks teraviljatootjaks kogu maailmas. Trigon Agri kontrolli all on ligikaudu 150,000 hektarit põllumaad Ukrainas, Venemaal ja Eestis,“ tutvustas ettevõtet ITL-i president Anneli Heinsoo. „Trigon Agri on silmapaistev näide sellest, millised muutused äris võib saavutada, kui info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat targalt kaasata. Ettevõtte lähenemine, kuidas IT abil lahendada äriprobleeme ja IT lahenduse eduka elluviimisega saavutada paremat toimivust ja tõhusust tegevustes, on eeskujuks traditsioonilistele majandussektoritele.“

Tänasel üldkoosolekul tunnustas Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Starmani pikaaegse juhi Peeter Kerni (1. märts 1967 – 11. märts 2014) elutööd.

Viimased paarkümmend aastat Eesti telekommunikatsiooni maastikul aktiivselt kaasa rääkides on tema tegevus IKT oluliselt mõjutanud kogu Eesti IKT valdkonda. Peeter Kern juhtis edukalt Starmani alates keerulistest 90-ndatest kuni konkurentsitiheda tänapäevani. 20 aasta jooksul sai Kerni juhtimisel konsolideeritud eelnevalt killustunud kaabeltelevisiooni turg ning selle käigus üles ehitatud lihtsa kaabeltelevisioonivõrgu asemel multifunktsionaalne, täna kolmandikule eesti kodudest erinevaid meediateenuseid pakkuv telekommunikatsioonivõrk. Tema tegevus innustas ka mitmeid konkurente rohkem pingutama. Ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidus oli Kern erinevatel aegadel väga aktiivne erialase keskkonna kujundamisel.

„Paljude IKT eriala inimeste arvates oli Peeter Kern kui Eesti Steve Jobs nii oma äri tunnetuse, jõulisuse kui ka otsekohesuse poolest,“ toob ITL-i tegevjuht Jüri Jõema välja Kerni elutöö väärtuse Eesti IKT sektori kujunemisel.

Tänasel üldkoosolekul otsustas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit anda ka auliikme tiitli - see omistati AS Cybernetica nõukogu esimehele Ülo Jaaksoole.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) auliikmeks saab olla füüsiline isik, kes on tulemuslikult esindanud Liidu huve ja andnud olulise panuse Liidu eesmärkide saavutamisele.

 „Ülo Jaaksoo roll Eesti IT ettevõtluse ja IT keskkonna edendamisel Cybernetica AS juhatuse esimehena on märkimisväärne,“ hindab Jaaksoo panust IKT sektori arengusse ITL-i tegevjuht Jüri Jõema.

BCS koolituse juht Ants Sild  lisas, et teaduse ja ettevõtluse ühendajana on Jaaksoo Eestis unikaalne. „See, et üks akadeemik hakkab juhtima äriettevõtet ning teeb seda edukalt, on ikka väga ebatavaline,“  toob Sild välja Jaaksoo tegevuse eripära.

Alates 1998. aastast on ITL selgitanud välja olulisi tegusid ja tegijaid Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnas, juhtimaks esile tõstmisega laiema avalikkuse tähelepanu valdkonna olulisematele protsessidele ja suundumustele. Auhindu silmapaistvate saavutuste eest IKT valdkonnas anti välja juba 16. korda.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.