fbpx 70 protsenti tehnoloogiaspetsialistidest loeb ajakirju vähemalt kord kuus | AM.ee

70 protsenti tehnoloogiaspetsialistidest loeb ajakirju vähemalt kord kuus

Kuigi tehnoloogia alal tundub põhiline infokanal olevat veeb, näitas ülemaailmne uuring, et tehnoloogiaspetsialistid pole ka pabermeediat veel päris nurka visanud. 48% loeb paberil erialaajakirju vähemalt kord nädalas, 70% vähemalt kord kuus.

Üleriiklikud ajalehed on endiselt oluline tehnoloogivaldkonna uudiste allikas. Sellistele järeldustele jõuti hiljutises iga-aastases tehnoloogiavaldkonna turu-uuringus, mille korraldas ülemaailme suhtekorraldusvõrgustik Eurocom Worldwide, kuhu Eestis kuulub kommunikatsiooniettevõte In Nomine.

Uuringust selgus, et kõige sagedamini loetakse tehnoloogiauudiseid veebiajakirjandusest, mida nimetas kolm neljandikku (76%) vastanutest. Järgmised laialt levinud allikad on paberil erialaajakirjad (42%) ja üleriiklikud ajalehed (38%).
 
Uuringust, millega mõõdeti kogu maailma, sh Eestis tegutsevates ettevõtetes töötava 664 tehnoloogiavaldkonna tippspetsialisti hoiakuid ja meediakasutust, selgus, et lisaks kasutab 37% vastanutest tehnoloogiauudiste lugemiseks otsinguvahendeid.
 
„Need tulemused näitavad, et huvi erialateabe vastu on endiselt suur ning seda ei otsita mitte ainult veebist, vaid ka trükiväljaannetest. Kuigi paljud trükiväljaanded, näiteks ajakirjad või ajalehed, tunnetavad konkurentsisurvet veebiuudiste allikatelt, suudavad nad siiski lugejaid köita. Isiklikult toetan kahel käel lugemismaterjalile kvaliteeti ja eksklusiivsust pakkuva pabermeedia säilimist, nii raske kui see ka ei oleks." märkis Heikiki Sal-Saller, In Nomine konsultant.
 
IT firma Logica Estonia tegevjuht Toomas Saarsen ütles: „Oleme tellinud meie Tallinna ja Tartu kontoritesse päevalehed ja Eesti tehnika- ja arvutiajakirjad. Põhiline info tuleb aga ikkagi üle veebi, seda nii tehnoloogia kui ka igapäevaste uudiste osas. Samas on vahel suhteliselt mugav lugeda kohvinurgas ajakirja või ajalehte. Siiski on näha, et mida aasta edasi, seda vähem ”kortsutatakse” paberit – päeva lõpuks on ajalehed-ajakirjad liiga hea väljanägemisega.“
 
Samuti selgus Eurocom Worlwide’i uuringust, et 26% tehnoloogiaettevõtete spetsialistidest loevad uudiseid blogidest ja 30% kasutab erinevaid sotsiaalmeedia vorme.
 
Enamik vastanutest (87%) kasutab veebiuudiste lugemiseks sülearvutit, ent veelgi huvitavam on asjaolu, et nüüdseks kasutab ligi 54% vastanutest ka nutitelefone ja 16% tahvelarvutit, näiteks iPadi.
 
„Seda, et kasutatakse nii erinevaid seadmeid, peavad arvestama kirjastajad ja ettevõtted, kelle eesmärk on pakkuda sisu. Avaldatud sisu peaks olema paindlik, et seda saaks kohandada erinevatele formaatidele ning vastama kasutajate vajadustele. Mitmes meie võrgustiku agentuuris on klientide varustamine juhitud uudisvoogude ja korrapäraselt uuendatud sisuga muutunud oluliseks teenuste valdkonnaks. Uuringu tulemused kinnitavad, et sellist teenust on vaja,” ütles Eurocom Worldwide’i võrgustiku direktor Mads Christensen.
 
Uuringu metoodika
Eurocom Worldwide ja tema liikmesagentuurid küsitlevad igal aastal tehnoloogiaettevõtete juhte ja tippspetsialiste, et mõõta sektori erialaspetsialistide hoiakuid ning kindlustunnet. Sel aastal küsitleti 664 isikut, mis on seni suurim vastanute arv. Uuring tehti interneti teel ning välitööd toimusid 2011. aasta jaanuaris ja veebruaris.

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.