fbpx Mida toovad kaasa uued domeenireeglid? | AM.ee

Mida toovad kaasa uued domeenireeglid?

(Arvutimaailm 6/10)

? Lähiajal hakkavad kehtima uued Eesti domeenireeglid. Mida peaks sellest teadma?

! Põhiline muutus on korra muutumine vabamaks, kuid samas muutub domeeni omamine tasuliseks.

Eesti Interneti Sihtasutuse (EIS) Nõukogu kiitis märtsis heaks uued domeenireeglid, mis toovad kaasa mitmeid liberaalseid muudatusi domeeninimede registreerimisel kooskõlas vastavate Euroopa Liidu reeglite ja tavadega.

Domeenireeglid reguleerivad EIS-i, Registripidajate ja Registreerijate vahelisi õigussuhteid. Uusi reegleid, mis on avaldatud veebilehel eestiinternet.ee, hakatakse rakendama lähiajal, kui küsimused teenuse hinna osas lahenduse leiavad ja võimalikud teenusepakkujad on EIS-i poolt akrediteeritud.

Mis täpsemalt muutub?

Domeeni. ee saavad edaspidi registreerida kõik Eesti ja välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud. - Varasemalt seda võimalust füüsilistel ja välismaistel isikutel polnud. Samas välismaised isikud saavad registreerimise võimaluse tingimusel, et nad on registreeringuga seotud küsimustes Eestis esindatud.

Ühele isikule registreeritavate domeenide arv ei ole piiratud. - Siinjuures tuleb silmas pidada, et kaitstud kaubamärgi või sellega sarnase tähise kasutamine domeeninimes on kaubamärgiomaniku poolt vaidlustatav.

Domeenide omamine ja registreerimine on tähtajaline ja tasuline. - Domeeni registreerimisperiood on aasta, kuid registreeringut saab pikendada määramatu arv kordi. See aitab välistada olukorda, kus domeenid pole kasutuses, kuid teiste jaoks „kinni“.

Domeeninimede registreerimise kord on kahetasemeline. - EIS sõlmib registrilepingud registripidajatega, kelleks saavad olla nõuetele vastavad internetiteenuse pakkujad (ISPd). Nendega sõlmivad omakorda teenuselepingu registreerijad, s.o isikud, kes domeeni taotlevad ja kasutavad. Registripidaja edastab sõlmitud lepingu EISile, mis registreerib taotletud domeeni. Samanimelise domeeni taotluse puhul kehtib esimese taotluse esitaja reegel.

EIS kehtestab registri ja registripidaja vahel fikseeritud aastase teenustasu. - Registripidaja poolt registreerijalt küsitava teenustasu osas piirangut pole ning selle suurus kujuneb vabaturu tingimustes. Hinnanguliselt jääb aastatasu alla 300 krooni.

Vanade reeglite kohaselt registreeritud domeenid ei kao, kuid need tuleb ümber registreerida registripidaja juures. - Alates uute reeglite rakendamisest käivitub 6-kuuline üleminekuperiood, mille jooksul tuleb olemasolevad domeenid ümber registreerida. Registripidajate seast tuleb valida endale sobiv ja sõlmida teenuseleping. Kui üleminekuperioodi lõppemisel ei ole praegust domeeni ümber registreeritud, muutub domeen vabaks ja selle registreerimist võivad taotleda kõik.


Registreerija vastutab nii enda nimele registreeritud domeeninime kui kõigi selle alamdomeene kasutavate kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest. - EIS ei kontrolli, kas domeeninime registreerimisega rikutakse kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalomandist tulenevaid õigusi), tagades seeläbi ka registreerimisprotsessi kiiruse ja efektiivsuse. Registreerija vastutus on välistatud ainult juhul, kui selline välistatus tuleneb Eestis kehtivatest õigusaktidest.

Kõik domeeninimega seotud õigusvaidlused registreerija ja kolmanda isiku vahel lahendatakse domeenivaidluste vahekohtus. - Vahekohus lahendab vaidlusi vastavalt reglemendile ja Eesti õigusaktidele. Vahekohtu olemasolu võimaldab võimalikule õigusvaidlusele kiiremini ja odavamalt lahenduse leida.

KERTU SARAPUU
Hedman Partners, jurist

FOTO: SCANPIX

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.