Arvutimaailm 5/02

Poliitika
Eesti Internet 10!
26. aprillil tähistati Haridusministeeriumis piduliku aktusega Interneti Eestisse jõudmise 10. aastapäeva. Salvestust antud üritusest saab vaadata aadressil: http://www.eenet.ee/EENet/10a_internetti_aktuse_video.html

Omanik valvab töötajaid
Triin Tamm
Äriinfot sisaldavate telefonikõnede ja tööalase elektronkirjavahetuse võimalik lekkimine ja töötajate ebaotstarbekalt kasutatud aeg hirmutab paljusid ettevõtjaid. Selle vältimiseks on mitmed firmajuhid hakanud jälgima alluvate kirjavahetust ja ka veebilehtede külastamise harjumusi.

Eesti pangad usaldavad töötajaid
Jaan Vare
Eesti pankade juhid usaldavad oma töötajaid ega pea vajalikuks nende meilide lugemist. Kolmes küsitletud pangas on veebiliikluse jälgimiseks kõik võimalused olemas, kuid seda ei peeta vajalikuks.

e-Euroopa toob ühenduse igasse kooli
Tõnu Vare
Euroopa Komisjoni tänavune raport „e-Europe 2002” annab ülevaate ka sellest, mida juba on tehtud ja mida tuleb ette võtta Interneti laiendamiseks Euroopas, jõudmaks infoühiskonda.

Uus HP on sündinud
HP teatas, et seisuga 3. mai 2002 on HP ja Compaq Computer Corporation’i ühinemisprotsess ametlikult lõpule viidud, uue ühinenud firma nimeks jääb HP. Uue HP juhatuse esimees on Carly Fiorina, presidendiks saab endine Compaq Cor­poration’i juht Michael Capellas.

Haridus
Tiiger hüppab ülikooli

Kristjan Rebane,
Tiigrihüpe on kujunenud Eestit iseloomustavaks positiivseks kaubamärgiks. Tiigrihüppe programm oli suunatud üldhariduskoolidele - tänaseks on kvalitatiivselt uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskustega noorte põlvkond jõudnud ülikoolidesse. Kuid kahjuks ei ole ülikoolide ja teiste kõrgkoolide IKT infrastruktuur ja sellel tuginev õppetöö korraldus uuenenud vastavalt ühiskonna vajadustele ja üliõpilaskonna ootustele.

Tiigritaltsutajad
Rein Kikerpill
Sel kuul teist sünnipäeva tähistav IT Kolledþ on oma tudengkonna arvates parim valik. Kõrgkool, milles õppejõududeks on IT valdkonna professionaalid ja kus üliõpilastel on võimalik koos rektoriga kohvitassi taga kolledþi arendamisettepanekuid arutada, lihtsalt meeldib neile. Lisaks muidugi väga hea tehnika ja uueks remonditud maja.

Turg
IT-sektorit segab vähene nõudlus

Tõnu Vare
Eesti infotehnoloogiafirmad on sel aastal ettevaatlikud oma hinnangutes ja prognoosides. Eesti Konjunktuuriinstituudi koostatud infotehnoloogiabaromeeter näitab, et tänavu varakevadel oli IT-firmade meelest ärikonjunktuur üldiselt rahuldav, kuid käimasolevaks kvartaliks ei kavandatud töötajate arvu tuntavat tõstmist.

Õigus
Uued suunad teenusepakkuja vastutuses: kas ka Eestile?

Eneken Tikk
Viimasel ajal on IT-alases õiguskirjanduses esinenud seisukohti, et teenusepakkuja vastutuse alused ja ulatus tuleks ümber korraldada, kuna teenusepakkuja mõisted ja määratlus ei vasta enam tegelikkuses toimuvale.

Võrgud
Kaugtöö ei ole Eestis veel levinud

Tõnu Vare
Kas kaugtöö on unistus või painaja?Niimoodi küsis Tallinnas aprilli lõpus korraldatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konverentsil Suur­britannia infotehnoloogiakonsultant, ajakirjanik ja kirjanik Andrew Bibby.

NetEkspert tõi turule uudse veebipõhise äriplaneerija

CISCO Networks’i võrgud
Tarmo Teder
Täna räägime kaasaegsetest võrkudest ja nendega kaasnevast kahest komponendist - tehnoloogiatest ja ideoloogiatest. Jutt ei ole mitte ainult arvutivõrkudest nende klassikalises mõttes (kuivõrd nii suhteliselt noort nähtust kui arvutivõrk klassikaliseks võib nimetada, on iseküsimus), vaid ka sellistest, mis on midagi enamat kui lihtsalt füüsilised ja/või loogilised ühendused kahe või mitme arvuti vahel. Võrkudest, milles ei tööta ainult arvutid, vaid mida kasutavad paljud intelligentsed seadmed, mis meie elu paremaks/kergemaks/huvitavamaks muudavad. Me räägime võrkudest, kus üheaegselt ja sõbralikult liiguvad korraga heli, pilt, andmed ja veel paljud-paljud muud, mida me ei märkagi, kuid ilma milleta me tõenäoliselt üsna pea enda elu enam ettegi ei kujuta. Me räägime tulevikust ja üsna tõenäoliselt lähemast, kui me aimatagi oskame.

Kes on aktiivselt Internetti kasutav kooliõpilane?
Erik Henno
Tartu Ülikooli ajakirjandustudengid viisid läbi standardiseeritud kvantitatiivse küsitluse erinevates Eesti koolides, et saada informatsiooni koolinoorte meediakasutuse kohta.

Riistvara
Alternatiivsed printerikassetid

Peeter Mark
Laser- ja tindiprinterite kassettidel on halb komme teatud aja tagant tühjaks saada. Ka maatriksprinteri lint ei kesta igavesti. Kõikide printerite kassetid ehk kulumaterjalid vajavad regulaarset uuendamist. Siiani oli Eestis selleks kaks varianti.

HP Jornada 728 ning selelga seotud lahendus- ja arendusprogramm HP JSP
HP on turule toonud uue, suurte andmemahtude töötlemist võimaldava pihuarvuti HP Jornada 728 ning innovaatilise HP Jornada lahendus- ja arendusprogrammi HP JSP (HP Jornada Solution and Developer Programme).

Las Vegas Live!
Veiko Tamm
10. mail kutsus Eesti suurim arvutitoodete ja komponentide hulgimüüja GNT partnereid ja kliente tutvuma oma pakutava tootesortimendiga Orlovi lossi.

Casemodding
Oliver Moosus, Erik Karlov, Tõnis Leissoo
Paljud, kes on arvutiga rohkem kokku puutunud, teavad enam-vä­hem, millest jutt käib. Sõna ei saagi otseselt tõlkida, sest „kor­puse muutmine” ei ütle just pal­ju. Selle alla liigitatakse nii PC korpuse kui lisaseadmete moonutamist, nt plek­si­klaasist akna või mõne ventilaatori lisamist. Enamikele ko­dumaistele huvilistele aga kahjuks tundub, et see ongi kõik, või arvatakse muud nipid liiga raskeks. Järgnevalt siis väike ülevaade.

Tarkvara
AutomatWeb Server veebirakenduste platvormina

Ahto Reinaru
Veebitehnoloogiad pakuvad paindlikke ning avatud standardeid süsteemiintegratsiooniks. Hea võimalus liita erinevaid infosüsteeme ühtse liidesega keskkonda, on kasutada valmislahendusena Auto­­mat­Web Server’it (AWS). AWS on võimalusterohke platvorm veebi­põhis­tele andmebaasilahendustele.

Kaks GPS-i paadis koos läptopi ja digikaameraga
Enn Veenpere
Maikuu esimese pühapäeva ilus ilm lausa sundis väljas olema ja kus sellise palavaga ikka parem oleks kui vee peal. Seepärast saigi see päev valitud selle aasta esimeseks paadisõiduks mööda Emajõge. Et aega mitte niisama surnuks lüüa, siis sai endale võetud ka mõned ülesanded.

Küünlavalgus Olümpias ehk Candle leidis tee Baltikumi
Veiko Tamm
17. ja 18. aprillil viis hotelli Olümpia konverentsikeskuses maailma suuruselt teine sõltumatu tarkvaratootja ja infotehnoloogia käitlemisfirma Candle läbi „Candle Nordics Experience 2002” ni­me kandnud ürituse. Esimest korda haaras Candle oma tegevuspiirkonda kaasa ka Balti riigid ja nii viidigi iga-aastane üritus läbi meie pealinnas.

Kriitiliste ärisüsteemide haldamine
Hanno-Ivar Ilves
Tänapäeva kiirete sidekanalitega maailmas on firmale toote turule toomise kiirus ja teenuse kvaliteet kriitilise tähtsusega, sest neist sõltub tema edu konkurentide ees. Seepärast peab ettevõte suutma leida uusi müügikanaleid.

Rakendustarkvara
Tasuta ja avatud OpenOffice - arvestatav konkurent MS-ile

Jaan Vare
Kontoritarkvara pakett OpenOffice 1.0 toodi laia avalikkuse ette mai esimesel päeval ja selle vastu tunti kohe nii suurt huvi, et kõikidel huvilistel ei õnnestunudki endale Microsoft Office’i rivaali alla laadida. Serverid, mis uut kontoritarkvara pakkusid, ei pidanud suurele päringulaviinile lihtsalt vastu.

Sisoftware Sandra
Mark Fisch
Kui olete aktiivsem arvutikasutaja, siis varem või hiljem on teil vaja teada saada mõne arvuti spetsiifilisemaid riistvaralisi parameetreid. Üht-teist saab teada ka Windowsiga kaasa tuleva tarkvaraga, kuid põhjaliku info leidmiseks tuleb kasutada paremaid programme. Üks käepärasemaid sellistest programmidest on Sisoftware Sandra.

Mängud
Ilmast

Lauri Jürisoo
Hetkeks, mil sa värske Arvutimaailma numbri kätte saad ning õhinal le­hitsema hakkad, võib ilm juba muutunud olla. Eestimaad pole vist kunagi püsivalt heas ilmas süüdistatud, ja eelolev suvi tuleb ennustajaid uskudes külm.

Uudised
Lauri Jürisoo
Maania uudisterubriigis tutvustatud projektidega ise ei tegele ega või seetõt­tu garanteerida, et kõik läheb täpselt nii kui lubatud. Andmed on tõe­sed vaid kirjutamise het­kel, võides autorite suva järgi muutuda.

„Star Wars”: ajalugu
Lauri Jürisoo
"Star Wars: Episode II - Attack of the Clones” on lõpuks ometi esilinastunud. Kes huvitub, on seda juba ilmselt vaa­danud. Meeldis või mitte, siit tuleb igatahes „Tähesõ­dade” arvutimän­gude aja­lugu. Nii et kuku lehitsema.

Jedi Knight II: Jedi Outcast
Mart Redi
„Tähesõjad” taas paranemisteel„Tähesõdade” saagat võib lugeda üheks tähtsamaks ja vaiel­damatult paeluvamaks osaks ulmekultuurist. Eelmise Jedi Knighti ilmumisest on möödas juba tervelt neli aastat ja need, kes järge pikisilmi ootasid, ei pea pettuma.

Might & Magic IX
Timo Tomson
Olen juba mõnda aega kahtlustanud, et New World Com­putingi tüübid tegelevad tumeda võlukunstiga, mis kannab ni­me nekromantia. See on ainus loogiline põhjendus, miks ammu ajusurma läinud M&M ikka ja jälle hauast tõuseb. Kui asi samas vaimus jätkub, tuleb hõbekuulide valamisega mäs­sama hakata.

Star Wars Starfighter
Andris Feldmanis
on aja jooksul mõttetult suureks kasvanud Star Warsi män­gude kogu täiendus lihtsakoelise tulistamise näol. Otsene port algsest PS2 versioonist ning seetõttu on konsoolilikkust igati tunda: sal­vestamine, juhtimise seadistamine, menüüd… Arvuti väljalase toe­tab kõrgemaid resolutsioone ja sisaldab mõningaid uusi tekstuure pluss paari lisamissooni, kuid ülejäänu on täpselt sama.

Tony Hawk’s Pro Skater 3
Tarmo Toomepuu
See on minu arvates üks vähestest sarjadest, mis läheb üha paremaks ja paremaks. Kõige huvitavam on siin­juures asjaolu, et TH3 selgeksõppimiseks võib olla ka täielik võhik, kes rulata­mi­sest varem kuulnudki ei ole. Juba minuti­te möödudes suudab iga­üks paista professionaalina, kes ai­nult rulasõidust elatubki. Nüüd on siis nipid veelgi hulljulge­mad ning kiirus pöörasem!

Dungeon Siege
Lauri Jürisoo
Oh õudust! Jälle arvustus, kus ei saa üle ega ümber pide­valt Diablo mainimisest. Siit tuleb järjekordne tead-ise-mil­le kloon. Kas see on rohkem väärt kui eelmised või isegi <nee­latus> Suur D ise?

Juhtkiri
Kümme aastat

Jaan Vare
Kümme aastat tagasi saime päris oma raha ja oma riigi. Samal ajal toimus ka esimene Internetiühen­-dus. Iga aastapäeva puhul on vaidlused kerged tekkima, et kas see oli ikka just täpselt kümme aastat tagasi või toimus midagi sarnast hoopis aasta või paar varem. Täpne aeg ei ole selliste sündmuste puhul kõige tähtsam.

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.