Innovatsiooniaastast on enim kasu olnud väikeettevõtjatel

Värskelt valminud uuringutulemuste põhjal 78% väikeettevõtjatest tunnistab, et on kasutanud uusi ideid. Innovatsioonivaldkonna väljakutseks on aga suurem rahvusvahelistumine, tihedam koostöö, teaduse ja ettevõtluse kokkuviimine ning lisandväärtuse suurendamine ettevõtluses.

„Eesti riigi ja rahva heaolu määrab ikkagi see, kas headest ideedest saavad kvaliteetsed tooted ja teenused. Käegakatsutavad asjad – ülekantud või otseses tähenduses – mida saame eksportida. Uued ettevõtted, uued töökohad,“ ütles innovatsiooniaasta patroon president Toomas Hendrik Ilves.
 
„Eestlaste seas on ettevõtluskultuuri arendamine väga oluline – elukutsena ei ole ettevõtja elukutse au sees. Hoiakute muutmine ei ole kerge, vaid pigem aeganõudev protsess. Samuti on Eesti jaoks üks suurimaid väljakutseid, kuidas arendada riigi, ettevõtluse ja teaduse partnerlust Eesti majanduses juhtub kindlasti järgmise nelja aasta jooksul palju, mida saab kokku võtta märksõnaga innovatsioon. Eesti jaoks on suurimaid väljakutseid, kuidas arendada riigi, ettevõtluse ja teaduse partnerlust,” lisas majandusminister Juhan Parts.
 
Konverentsil kõnelenud Microsoft International asepresidendi Vahé Torossiani sõnul on praegusel ajal innovatsioonile keskendumine oluline. „Innovatsiooni näol on tegemist ka osaga Microsofti kesksest filosoofiast. See on oluline tegur, mis mõjutab meid looma tooteid, mis muudavad seda, kuidas me elame,“ selgitas Torossian oma ettekandes.  „Tööstusharu juhtiva ettevõttena aitame kaasa innovatsioonile ka regionaalselt. Microsoft teeb koostööd ülikoolide ja uurimisasutustega, et arendada tehnoloogilisi lahendusi, arvutustehnoloogiat, läbimurdeid teaduses ning luua uusi võimalusi valdkonnas üldiselt,“ ütles Torossian.      
 
Innovatiooniaasta tulemuste hindamiseks viidi koostöös TNS Emoriga läbi avaliku arvamuse uuring. Võrreldes eelmise aastaga tajutakse innovatsiooni vähem poliitilise ja vähem tehnokraatlikuna. Suurenenud on nende inimeste hulk, kes tajuvad innovatsiooni inimesekesksena ja omana. Pea kaks kolmandikku vastajatest on innovatsiooni kohta kuulnud ajakirjandusest, 42% internetist ja 24% oma sõpradelt. Aasta tagasi veel kauge, tehnokraatliku ja poliitiisena tundunud innovatsioon on muutunud igapäevaseks kõnaineks.
 
"Mul on väga hea meel, et innovatsiooniaasta on olnud tähenduslik just väikeettevõtjaile. Ise endale tööandjatest on 78% läinud aasta jooksul kasutanud uusi ideid või olnud muul viisil innovaatiline. Selles grupis ei ole kedagi, kes arvaks, et innovatsioon teda ei huvita. Ei ole õige arvamus, et innovatsioon on vaid noorte pärusmaa. Rohkem kui kolmandik pensionäridest on möödunud aasta jooksul enda hinnangul innovaatiliselt käitunud, kasutanud uusi ideid või midagi juurde õppinud. Kui aasta tagasi oli venekeelse elanikkonna seas palju neid, kes innovatsiooni kohta midagi arvata ei osanud, siis tänaseks on eestlaste ja venekeelsete inimeste hoiakud lähenenud, "ütles innovatsiooniasta uuringute juht Aune Past.

Innovatsiooniaasta kutsuti ellu eesmärgiga ärgitada inimesi uuendusmeelsusele. Teema-aasta initsiaatoriteks olid EAS ja Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ning patrooniks Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Innovatsiooniaasta projekti viis ellu EASi poolt valitud konsortsium, OÜ Summiti juht Urmas Kõivu juhtimisel. Meeskonda kuulusid strateeg Raul Rebane, uuringusuuna juht Aune Past, kommunikatsioonijuht Aive Levandi, meediasuhete eest vastutav Tiiu Allikmäe, reklaamiagentuuri Dreamers juht Katrin Kull, meediplaneerimise juht Hanno Kindel, partnersuhete juht Piret Potisepp ja veebitoimetaja Aivar Hannolainen. Partnereid oli üle 200.

Täna toimub Innovatsiooniaasta finaalkonverents.

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.