Põhjamaalased pelgavad ja samas ka ootavad tehisintellekti

Tieto poolt tellitud uuringu kohaselt arvavad Põhjamaade inimesed, et tehisintellekt saab teatud rollides inimestest paremini hakkama – isegi väga nõudlikes. Mis puudutab tehisintellekti kasutamist tervishoius, siis on suhtumine pigem skeptiline. Suurem osa inimesi usub, et uuenev tehnoloogia muudab tulevikus töö leidmise raskemaks – samas arvavad vähesed, et nende enda töökoht on ohus.

Uuringus AI ja selle mõju kohta ühiskonnale, mis viidi Tieto tellimusel läbi rahvusvahelise uuringufirma YouGov poolt, osales üle 3000 inimese Rootsist, Soomest ja Norrast. Tulemused näitavad, et pea kaheksa inimest kümnest (79%) usuvad, et tehisintellekt ja robotid muudavad teatud piirini tulevikus töö leidmise raskemaks, kuid vaid 10% arvab, et tehisintellekt asendab nende enda positsiooni. 39% küsitletutest usub, et nende töö ei saa sellest kuidagi mõjutatud.

Ari Järvela (Head of Data-driven Businesses) arvab, et tehisintellekti mõistmine on laiema avalikkuse silmis madal. Vähesed mõistavad, et andmepõhised otsused on juba praegu mitmetel aladel täiendamas inimvõimeid ja kompetentse. Samal ajal on diskussioon tehisintellekti osas liigselt keskendunud sellele, millised töökohad kaovad, kui tegelikkuses peaksime rõhutama uusi tekkivaid rolle ja ülesandeid, mis selle tulemusena tekivad. Tehisintellekti kaasamine toob vajaduse mitmete uute oskuste ja vajaduste järele kõigis sektorites.

Kolmveerand ei karda, samas 80% on mures

Kolm neljast Põhjamaa inimesest arvab, et uuem tehnoloogia, mis on juhitud tehisintellekti poolt, aitab neil enda igapäevaelu lihtsamaks muuta – samal ajal kaheksa kümnest vastanust (80%) on mingil tasemel mures selle võimalike tagajärgede osas ühiskonnale.

Inimesed usuvad, et AI poolt saab järgmise 10 aasta jooksul enim mõjutatud tööstus- ja tootmissektor. Klienditugi, posti- ja kulleriteenused, raamatupidamine ja pangandus on alad, mille osas arvatakse, et toimub sarnane areng. Tervishoiu osas pigem sama meelt ei olda – vaid üks inimene seitsmest (16%) usub, et AI-l on oluline mõju sellele valdkonnale. See vastandub mitmete ekspertide arvamusele, kes ennustavad, et just tervishoiust saab tehisintellekti abil üks kiiremini arenevaid sektoreid.

Ari Järvela: „On selge, et sektorid, mis on varakult erinevaid automatiseerimise võimalusi kasutanud, läbivad suurimaid muutuseid. Teisalt on tervishoid valdkond, kus selline tehnoloogia mängib elutähtsat rolli, parandades nii abi kvaliteeti kui ka võimaldades kulusid kokku hoida. Käimas on mitmeid projekte kus AI suudab analüüsida terviseandmeid ja pakkuda ennetavaid meetmeid nii individuaalses kui suuremas plaanis. Uue tehnoloogia kasud saavad kodanikele järjest selgemaks ja see on alles algus.“

Uuringu tulemused näitavad, et tehisintellekti nähakse kui lõhkuvat jõudu mitmete rollide ja ametite osas. Inimesed arvavad, et tehisintellekt saab paremini hakkama IT-toe, raamatupidamise, kassapidamise, bussi- ja taksojuhtimisega. Alad, mille puhul arvatakse et AI saaks inimesest kehvemini hakkama, on need, mida traditsiooniliselt seostatakse lähedase inimsuhtega, näiteks õpetajad ja arstid.

Tehisintellekti uuring - kokkuvõte

Uuringu viis läbi turu-uuringufirma YouGov. Perioodil 22. august – 19. september 2017 viidi läbi 3052 veebiintervjuud täisealiste meeste ja naistega Soomes, Rootsis ja Norras.

Milliseid töid teeks tehisintellekt paremini?

Skeem 1.

 • 27% - kassateenindus
 • 23% - bussi- ja taksojuhtimine
 • 31% - raamatupidamine
 • 33% - IT-tugi

Kui tõenäoline on, et järgnevad alad võetakse üle robotite/tehisintellekti poolt järgneva 10a jooksul?

Skeem 2.

 • Tööstus ja tootmine - 60%
 • Raamatupidamine – 44%
 • Posti- ja kulleriteenused – 44%
 • Klienditugi – 39%
 • Pangandus ja finants – 39%
 • Koristus ja jäätmekäitlus – 35%
 • Transporditeenused (takso, ühistransport jne) – 29%
 • Kindlustus – 29%
 • Toidu- ja muu kaubandus – 27%
 • Administratiivtöö – 24%
 • Kohtingu- ja suhtenõustamine – 23%
 • Majapidamistööd (koristus, toiduvalmistamine ja aiandus) – 23%
 • Meedia ja ajakirjandus – 20%
 • Karjäärinõustamine - 19%
 • Kool ja haridus – 17%
 • Tervishoid – 16%
 • Kultuur ja meelelahutus – 10%
 • Päästeteenused – 9%

Millised rollid oleksid Sinu arvates paremini täidetud kui need oleks osaliselt või täielikult asendatud tehisintellekti või robotiga?

Skeem 3.

 • IT-tugi – 33%
 • Raamatupidaja/audiitor – 31%
 • Kassapidaja – 27%
 • Bussi- ja taksojuht – 23%
 • Omavalitsuse ametnik, volikogu liige – 23%
 • Kohaliku omavalitsuse liige – 22%
 • Kinnisvaraagent – 22%
 • Klienditeenindus – 21%
 • Minister, riigiametnik – 21%
 • Asutuse juht – 21%
 • Peaminister – 19%
 • Ajakirjanik – 16%
 • Advokaat – 15%
 • Minu ülemus – 14%
 • Arst – 13%
 • Õpetaja – 12%
 • Spordikommentaator – 12%

Summeeritud allpool olevad küsimused väideteks:

Kui nõus oled järgmiste väidetega?

 • Tehisintellektil põhinev uus tehnoloogia teeb minu töö lihtsamaks – 21%
 • Minu praegune töökoht asendatakse osaliselt või täielikult uue tehnoloogiaga (tehisintellekt või robot) järgneva 10 aasta jooksul – 39%
 • Tehisintellektil põhinev uus tehnoloogia teeb minu igapäevaelu lihtsamaks – 13%
 • Eeldaksin seda, et minu palk ja boonused on määratud roboti või tehisintellekti poolt läbi andmetel põhineva analüüsi minu töö ja selle tulemuste kohta – 34%
 • Ühiskonnale tooks kasu, kaasates rohkem andmetel ja faktidel põhinevat abi robotitelt ja tehisintellektilt – 14%
 • Tehisintellekt ja robotid teevad tulevikus töö leidmise raskemaks – 6%
 • Mulle meeldiks töö juures saada hinnatud faktipõhise roboti/tehisintellekti poolt (inimülemuse asemel) – 36%
 • Olen mures tehisintellekti arengu pärast ja selle võimalike tagajärgede tõttu inimestele ja ühiskonnale – 10%

Küsitud küsimused:

Kas tehisintellekt muudab sinu töö lihtsamaks?

Skeem 4.

 • Üldse mitte – 20%
 • Osaliselt – 25%
 • Vähesel määral – 17%
 • Suurel määral - 14%
 • Ei oska öelda – 18%
 • Väga suurel määral – 6%

Kas tehisintellekt muudab sinu igapäevaelu lihtsamaks?

Skeem 5.

 • Üldse mitte – 13%
 • Vähesel määral – 16%
 • Osaliselt – 30%
 • Suurel määral – 18%
 • Väga suurel määral – 8%
 • Ei oska öelda – 16%

Kas tehisintellekt asendab sinu töökoha?

 • Üldse mitte – 39%
 • Vähesel määral – 20%
 • Osaliselt – 14%
 • Suurel määral – 6%
 • Väga suurel määral – 4%
 • Ei oska öelda – 17%

Kas eelistaksid seda, kui sinu palgataseme määraks tehisintellekt?

 • Üldse mitte – 34%
 • Vähesel määral – 19%
 • Osaliselt – 18%
 • Suurel määral – 10%
 • Väga suurel määral – 4%
 • Ei oska öelda – 15%

Kas ühiskond saaks kasu muutumisest rohkem andmepõhiseks AI abiga?

 • Üldse mitte – 14%
 • Vähesel määral – 19%
 • Osaliselt – 32%
 • Suurel määral – 14%
 • Väga suurel määral – 6%
 • Ei oska öelda – 14%

Kas AI muudab tulevikus töö leidmise raskemaks?

 • Üldse mitte – 6%
 • Vähesel määral – 13%
 • Osaliselt – 31%
 • Suurel määral – 21%
 • Väga suurel määral – 14%
 • Ei oska öelda – 14%

Kas tahaksid, et sind hindaks töö tegemisel tehisintellekt?

 • Üldse mitte – 36%
 • Vähesel määral – 21%
 • Osaliselt – 17%
 • Suurel määral – 9%
 • Väga suurel määral – 4%
 • Ei oska öelda – 12%

Oled sa mures tehisintellekti mõju üle inimestele ja ühiskonnale?

 • Üldse mitte – 10%
 • Vähesel määral – 19%
 • Osaliselt – 29%
 • Suurel määral – 18%
 • Väga suurel määral – 14%
 • Ei oska öelda – 10%

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.