fbpx Ustus Aguri stipendiumi saaja: varsti aitab keeleoskustaset automaatselt hinnata veebirakendus | AM.ee

Ustus Aguri stipendiumi saaja: varsti aitab keeleoskustaset automaatselt hinnata veebirakendus

21. novembril kuulutas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) välja taas iga-aastase Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja. Tunnustuse pälvis seekord Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kais Allkivi-Metsoja, kelle doktoritöö teemaks on „Statistical Modeling of Language Proficiency Levels for Automated Assessment of Written L2 Estonian“ („Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks“).

Doktoritöö eesmärk on aidata kaasa eesti keele kui teise keele paremale omandamisele, kasutades infotehnoloogia võimalusi. „31% Eestis elavatest inimestest moodustavad vähemusrahvused, kes meie keelekeskkonnas igapäevaselt toime peavad tulema,“ selgitas stipendiumisaaja Kais Allkivi-Metsoja. „Tehnoloogia annab keeleõppijatele võimaluse saada automaatset tagasisidet oma kirjutatud tekstide kohta. Kui mudeldada keele omandamise etapid statistilisi ja masinõppe meetodeid rakendades, saab luua keeleõppetarkvara keeleoskuse automaatseks hindamiseks. Teadmine sellest, milliseid keelelisi väljendusvahendeid on tarvis, et täita eri tasemetel vajalikke suhtluseesmärke, aitab samas täiustada keeleõppekavu ja arendada mitmesuguseid tasemekohaseid e-õppelahendusi. See muudab keeleõppe paindlikumaks.“

Allkivi-Metsoja doktoritöö lõpptulemusena valmib veebirakendus, mida on keeleõppijatel võimalik kasutada näiteks kodutööde, ametikirjade ja muude tekstide kontrolliks, samuti saavad automaathindajat kasutada õpetajad keeletundides loominguliste ülesannete ühiseks analüüsiks ning objektiivse toena õppijate kirjatööde hindamisel.

ITL-i president Andre Krull rõhutas stipendiumit üle andes, et stipendiumi saaja töö panustab mitmesuguste probleemide lahendamisse, mis ei puuduta üksnes keeleõppijaid ja -õpetajaid, vaid sotsiaalse kaasatuse kaudu kogu Eesti ühiskonda tervikuna. „Allkivi-Metsoja töös on ühendatud ühiskondlik mõju, teadus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, teadustööl on reaalne väljund Eesti ühiskonda,“ ütles Krull. „Sel aastal esitati Eesti infoühiskonna teerajaja Ustus Aguri nimelise stipendiumi konkursile väga palju hea tasemega töid ning rõõm oli tõdeda, et teemadering laieneb aasta-aastalt, uuringuid saadeti plokiahela tehnoloogiast, isejuhtivatest seadmetest kuni targa linna lahendusteni.“

Doktoritööd keeleoskustasemete statistilisest mudeldamisest eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks juhendab Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi dotsent Pille Eslon.

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendiumi suurus on 2000 eurot, ITL annab seda välja koostöös HITSA koordineeritava IT Akadeemia programmiga. Stipendiumit antakse välja 2003. aastast. 

Stipendiumiga tunnustatakse Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse. Ta oli ka ajakirja Arvutimaailm asutaja ning esimene peatoimetaja aastatel 1993-1996.

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.