fbpx Euroopa Komisjon kiidab heaks 5G-võrkude turvalisuse meetmete paketi pluss Huawei kommentaar | AM.ee

Euroopa Komisjon kiidab heaks 5G-võrkude turvalisuse meetmete paketi pluss Huawei kommentaar

5G võrkudest hakkavad sõltuma meie elutähtsad süsteemid, nende turvalisus on keerukam ja sissehäkkimisi võimalusi rohkem. Põhiliselt nende kahe asja pärast soovib Euroopa Liit rangemalt 5G turvalisusele rõhku panna. Täna kiitis Euroopa Komisjon heaks liikmesriikide vahel kokku lepitud ELi meetmepaketi mobiilsidevõrkude viienda põlvkonna ehk 5G-võrkude kasutuselevõtu turvariskide maandamiseks.

See on vastus Euroopa Ülemkogu üleskutsele käsitleda 5G-võrkude turvalisust kooskõlastatult. Vahepeal on liikmesriigid kindlaks teinud riigisisesed riskid ja nõrgad kohad ning avaldanud ELi ühise riskihinnangu. Täna vastu võetud teatisega kutsub komisjon üles kehtestama peamised meetmed 30. aprilliks 2020.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: "5Gga saame teha suuri asju. See tehnoloogia toetab personaalmeditsiini, täppispõllundust ja elektrivõrke, mis suudavad kasutada mis tahes liiki taastuvenergiat. See mõjutab meie elu positiivselt, aga ainult tingimusel, et võrgud on turvalised – ainult sel juhul on digivaldkonna muutustest kasu kõigil inimestel."

Ehkki ennekõike vastutavad 5G turvalise kasutuselevõtu eest turul tegutsejad ja riikliku julgeoleku eest liikmesriigid, on 5G-võrgu turvalisus strateegiliselt tähtis kogu ühtse turu ja ELi tehnoloogilise sõltumatuse seisukohast. See annab kodanikele tulevikus võimaluse kasutada digiteenuseid paljudes eluvaldkondades. 2025. aastaks jõuab 5G-tehnoloogiast saadav tulu maailmas hinnanguliselt 225 miljardi euroni. Seega on 5G Euroopa jaoks maailmaturul konkurentsis püsimise pant ja selle küberturvalisus on liidu strateegilise sõltumatuse seisukohast elutähtis. 5G puudutab miljardeid võrku ühendatud objekte ja süsteeme, muu hulgas sellistes esmatähtsates sektorites nagu energeetika, transport, pangandus ja tervishoid, samuti tööstuslikke juhtimissüsteeme, mis edastavad tundlikku teavet ja toetavad turvasüsteeme.

Paraku on ründajatel 5G-võrkude hajusama arhitektuuri, nutika arvutusvõimsuse, antennide arvukuse ja suurema tarkvarast sõltuvuse tõttu rohkem võimalusi neisse sisse pääseda. Küberturvalisusega seotud ohtude arv on tõusuteel ja ohud ise on üha keerukamad.

Kuna 5G-võrkudest hakkavad sõltuma paljud elutähtsad teenused, on nende turvalisuse tagamine kogu ELi jaoks strateegiliselt ülioluline.

Samuti täna avaldatud Eurobaromeetri uuringust selgub, et teadlikkus küberkuritegevusest suureneb: 52% vastanuist arvab, et teab küberkuritegevuse kohta küllaltki palju või väga palju (2017. aastal vastas nii 46%).

Mida sellest järeldada?

Võrgu- ja infoturbe koostöörühma kaudu tegutsevad liikmesriigid on meetmepaketi juba vastu võtnud. Pakett käsitleb kõiki riske, mis tehti kindlaks kogu ELi hõlmanud koordineeritud hindamise käigus, sealhulgas riske, mis ei ole seotud tehniliste teguritega. Järelduste osas leppisid liikmesriigid kokku karmistada turvanõudeid, hinnata tarnijate riskiprofiile, seada kõrgeks hinnatava riskitasemega tarnijatele kohased piirangud ja võtta kasutusele strateegiad müüjate mitmekesisuse tagamiseks.

Konkreetseid turvameetmeid puudutavate otsuste eest vastutavad küll liikmesriigid, kuid paket ise annab tunnistust soovist astuda 5G-võrkude turvalisusega seotud väljakutsetele vastu üheskoos.

Vaata ka:

Huawei kommentaar: komisjoni otsus tagab Euroopale kiire ja turvalise ühenduse juba lähitulevikus

Huawei on küll 5G seadmete vallas tipptegija, kuid mõned riigid on tema osaluse 5G võrkude väljaehitamisel kas keelanud või kahtluse alla seadnud. Selle otsusega tootjapõhiseid piiranguid ei tehta ning ei välistata Huawei kaasamist Euroopa 5G võrkude arendamisesse. Huawei Baltikumi juhi Ricky Cheni hinnangul soosib tehnoloogiast ja faktidest lähtuvalt tehtud otsus ausat ja avatud konkurentsi, turvalisemaid võrke ning paremat teenust.

"Kui eesmärkideks on EL-i digitaalne suveräänsus ning küberturvalisus, siis just selline erapooletu ning tehnilistel faktidel põhinev lähenemine 5G tehnoloogiale tagab Euroopale ja Balti riikidele kiire ja turvalise võrguühenduse juba lähitulevikus," kinnitab Huawei juht Baltikumis Ricky Chen. Euoopa Liidust lahkuva Ühendkuningriikide eilsele otsusele viidates rõhutas Chen, et Suurbritannia on esimene Five Eyes luurevõrgustikku kuuluv liikmesriik, mis andis Huaweile rohelise tule ning seda tugeva poliitilise surve tingimustes. "Me ei kahtle, et ka EL jätkab avatud ja ausa konkurentsi edendamist, et pakkuda parimat tehnoloogiat ja hinda nii ettevõtetele kui tavatarbijatele," ütles Chen.

"Oleme Baltikumi ettevõtteid varustanud tipptasemel tehnoloogiaga juba rohkem kui 10 aastat ning selle kogemuse pinnalt toetame oma kliente ka üleminekul 5G võrkudele," lisas Chen rõhutades, et kiire 5G võrkude arendamine on ka Balti riikide konkurentsivõime huvides. „Töötame siiani ja ka edaspidi usus, et Balti riikide operaatorid ja valitsused on oma otsustes sõltumatud ja lähtuvad tehnoloogiast. Me ainult tervitame kõrgemaid küberturvalisuse standardeid. Avatud ja läbipaistev turg on parim viis turvaliste lahenduste saavutamiseks ning anname kõik endast oleneva, et tagada võrkude turvalisus Baltikumis ka tulevikus."

Cheni sõnul on Huawei Euroopas tegutsetud 20 aasta jooksul tõestanud oma pakutavate süsteemide turvalisust ja töökindlust: "Küberturvalisus on prioriteet nii Huawei kui EL-i jaoks, mistõttu jätkame koostööd Euroopa valitsuste ja tööstusega ühiste standardite arendamisel, mis on turvaliste ja usaldusväärsete võrkude eelduseks."

Kasutame veebilehel nn Cookie´sid, et toetada tehnilisi funktsioone ja pakkuda sellega paremat kasutajakogemust.

Kasutame ka andmeanalüütikat ja reklaamiteenuseid. Klõpsa nupul Rohkem teavet, kui tahad lähemalt teada.